Ravema utvecklar samarbetet med Mahr Group

Ravema utvecklar samarbetet med Mahr Group

23 april 2024

Mahr Group har en imponerande historia som sträcker sig tillbaka till starten i Esslingen, Tyskland, för nästan 160 år sedan. Som ett medelstort företag i femte generationen av en familjeägd verksamhet är Mahr idag en av de främsta aktörerna inom mätutrustningsbranschen. Genom ständig innovation och användning av nya teknologier har Mahr bibehållit sin position som en ledande kraft genom århundraden av industriell utveckling. 

Samarbetet mellan Ravema och Mahr inleddes 2000, då Hoffmann Group blev huvudleverantör för verktygsavdelningen och erbjöd produkter från Mahr i sitt sortiment. Sedan dess har Ravema erbjudit enklare mätteknik från Mahr, men har nu valt att utvidga sitt sortiment och satsa mer på avancerad mätteknik. I och med denna satsning har Ravema breddat sitt sortiment med mer avancerade produkter såsom konturmätare, kalibreringsutrustning, mätmikroskop och ytmätare från Mahr.  

"Med sin position som marknadsledare inom yta- och konturmätning var det självklart för oss att fördjupa samarbetet med Mahr," säger Jakob Roman, försäljningschef på Ravema. "Alla Mahr-produkter håller en hög kvalitet och trots deras omfattning är de flexibla och lyhörda för marknadens behov, vilket gör att de kan utveckla produkter enligt efterfrågan." 

Mahr är också i framkant när det gäller digital mätdatahantering, vilket ger Ravema möjligheten att bidra till kundernas effektivitet och säkerhet i sina mätprocesser. Valet att utveckla samarbetet med Mahr grundades på efterfrågan efter produkter som effektiviserar hela ledet i produktionsprocessen. Genom att erbjuda Mahr-produkter kan Ravema hjälpa sina kunder att säkerställa hög kvalitet i deras slutresultat.  

“Mahr Groups vision är att aldrig nöja sig med att vara medelmåttliga och det syns verkligen i deras sätt att utveckla och agera. De backar inte för utmaningar och vill alltid hitta kreativa lösningar. Det är någonting som även speglar Ravemas vision.” Säger Jakob.  Ravema tittar framåt nu på att göra investeringar i demohallen med Mahrs sortiment så vi kan hålla bra demo i vårt innovation center.  

Mätteknik i världsklass 
Mahr är känt för sin mätteknik i världsklass och har en stark internationell närvaro med 20 platser i Amerika, Asien och Europa samt ytterligare 39 återförsäljare världen över. Deras breda sortiment, som sträcker sig från handhållna mätinstrument till avancerade mätsystem, gör dem till en pålitlig partner för företag som strävar efter precision och perfektion. Med produkter såsom digitala skjutmått och visionssystem, som inte bara är precisa utan också intuitiva och användarvänliga, fortsätter Mahr att vara en förebild inom mätteknik.