Cookie- & integritetspolicy

Cookiepolicy

Ravema jobbar med att erbjuda en transparent webbsida och e-shop med innehåll som är relevant för dig. För att vi ska kunna göra det använder vi teknik som kan samla in, processa och sortera information om hur Du och andra besökare använder ravema.se, ravema.no och ravema.fi (“Webbsidorna”).

Ravemas användning av cookies kan innebära processande av din personliga data och därför rekommenderar vi att du också läser vår Integritetspolicy.

När du använder vår webbsida accepterar du Ravemas bruk av cookies som vi beskriver här nedan, under förutsättning att du inte bockat av användande av cookies i din browser. Om du inte bockat ur användande av cookies när du skickat in det här godkännandet har du rätt att dra tillbaka godkännandet genom att blockera cookies i din browser. För mer information om hur du blockerar och tar bort cookies se här nedanför.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som webbsidan placerar på din dators hårddisk, smartphone eller annan elektronisk enhet. Cookies innehåller information som websidan kan använda bland annat till att göra kommunikationen mellan dig och webbrowsern mer effektiv.  

När du besöker webbsidan mottar du automatiskt en eller flera cookies. En del cookies kommer från oss medan andra kommer från tredje part.

Varför använder Ravema cookies?
Ravema använder olika sorters cookies för att kunna ge dig en optimal kundupplevelse och service när du är på vår webbsida. Vi använder också cookies för att samla in en bas för att kunna optimera trafik till webbsidan och mellan andra webbsidor. Se här nedanför för mer information om anledningen till att vi använder cookies. För att se en lista på vilka cookies vi samlar in kan du klicka på kugghjulet i det lägre vänstra hörnet på skärmen.

Tredjeparts cookies
Det är inte bara Ravema som kan placera cookies på din dators hårddisk, smartphone eller annan elektronisk enhet när du besöker webbsidan. Till exempel: användarrelaterad statistik samlas in via Google Analytics och Apsis One. Cookien samlar information om din enhets plats baserat på IP-adressen, vilka sidor du besöker på webbplatserna, samt hur lång tid du spenderar på dem. Denna kunskap används av Ravema för att optimera webbplatser och ge dig bästa möjliga upplevelse.

Andra tredjeparts cookies
Det är också möjligt att använda andra tjänster från tredje part på webbplatser, och dessa tjänster kan också använda cookies. Du kan välja att blockera cookies från tredje part i din webbläsare – som nämns nedan. Det kan finnas funktioner som du inte kan använda på webbplatserna om du väljer att blockera cookies från tredje part i din webbläsare. Du får ett felmeddelande som anger hur du kan ändra dina inställningar för cookies från tredje part, vilket gör att du kan slutföra de önskade åtgärderna.

Temporära och permanenta cookies

Det finns i princip två typer av cookies; “tillfälliga” cookies och “permanenta” cookies. De tillfälliga cookies är kopplade till det aktuella besöket på webbplatserna och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Däremot kommer permanenta cookies att lagras i din utrustning. Permanenta cookies tar bort sig själv efter en viss period, men kommer att förnyas varje gång du besöker webbplatsen.

Hur man använder och tar bort cookies
Om du inte vill att Ravema ska placera eller läsa cookies på din enhet har du möjlighet att välja bort cookies i din webbläsare, där du kan välja vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Som användare måste du vara medveten om att webbplatserna kanske inte fungerar optimalt om du tar bort eller blockerar cookies.

Om du vill ta bort de cookies som redan finns på dina enheter, och du använder en dator och en nyare webbläsare, kan du trycka CTRL + SHIFT + DELETE samtidigt. Om den här genvägen inte fungerar kan du hitta supportsidorna för de vanligaste webbläsarna samt en länk för att ta bort flash-cookies här:

Integritetspolicy

“Personuppgifter” omfattar personuppgifter som du tillhandahåller när du laddar ner och använder material, all information som samlas in via alla webbplatser, sidor eller appar som lägger till en länk till denna sekretesspolicy (“integritetspolicyn”), inklusive webbplatsens prenumerationssidor (gemensamt ”våra webbplatser“). Dessutom behandlas information som du skickar till Ravema som svar på en e-postförfrågan om information eller annan kontakt från Ravema eller genom Ravemas ansökningsprocesser, i enlighet med denna integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter på våra webbplatser.

Integritetspolicy omfattar behandlingen av personuppgifter från Ravema, som är datakontrollanten.

Om du har några frågor angående policyn eller hur vi tillämpar den kontakta oss på info@ravema.se.

Informationen vi samlar

Ravema samlar vanliga personuppgifter när du registrerar dig för eller ansöker om jobb, evenemang eller annan verksamhet. Uppgifterna som samlas in varierar över webbplatser och kan innehålla information som du anger, t.ex namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kön, födelsedatum, personnummer, CV, betygsskrifter, bakgrundsinformation, utbildningshistoria, jobbhistoria, språkkunskaper, referenser, förväntad examen, nuvarande position och annan information du ger oss. Dessutom kan uppgifter om din prestation i intervjuer, numeriska tester, händelser eller andra aktiviteter samlas in.

Genom att anmäla till evenemang eller aktiviteter eller ansöka om jobb får du den korrespondens som du har registrerat, inklusive inbjudningar och uppföljning av den specifika händelsen, aktiviteten eller ansökan.

Ravema samlar vanliga personuppgifter när vi arbetar med våra kunder, serviceföretag och externa rådgivare. Uppgifterna som samlas in varierar och kan innehålla information som namn, kontaktuppgifter, CV och någon form av personuppgifter som våra kunder tillhandahåller på sina anställda eller kunder som är nödvändiga för att utföra en analys eller ge råd.

Vi kan automatiskt samla in information om de enheter du använder för att interagera med våra webbplatser. Informationen som vi samlar automatiskt kan innehålla IP-adress, enhetsidentifierare, webbläsare och webbläsarinformation som samlas in via cookies och annan liknande teknik (gemensamt “cookies”) på våra webbplatser. Vi kan också automatiskt samla in information om hur du använder sajten, till exempel vad du har sökt efter och tittat på sidorna. Den information som automatiskt samlas in kommer att kopplas till personuppgifter du har angett. För mer information se avsnittet “cookies”.

Hur vi använder datan

De personuppgifter vi samlar in kommer att användas där vi har ditt samtycke till det, eller där Ravema har ett berättigat intresse av att behandla sådan information.

Personuppgifterna behandlas för följande ändamål och baseras på följande rättsliga grund:

För händelser/evenemang kommer informationen att användas för att upprätthålla kontakt under tiden som leder fram till händelserna/evenemanget och för att behålla en lista över deltagare för att bjuda in för framtida händelser. Vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden för Art. 6 (1), led f (Necessary for the pursuit of our legitimate purposes). Våra legitima syften är att kunna kontakta dig under tiden fram till evenemanget.

För arbetsansökan används informationen för att utvärdera din ansökan, behålla kontakten under ansökan och för att behålla en lista över potentiella kandidater att bjuda in för framtida jobbansökningar. Vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden för Art. 6 (1), led f (Necessary for the pursuit of our legitimate purposes). Våra legitima syften är att kunna utvärdera din ansökan under ansökan. Vidare kan sådan behandling vara nödvändig för utförandet av ett kontrakt som du är part i eller att vidta åtgärder på begäran av dig innan du går in på kontraktet, t.ex. ett anställningskontrakt, i enlighet med GDPR Art. 6 (1), b.

För kunder och tjänsteleverantörer kan informationen användas för att uppfylla Ravemas avtalsförpliktelser. Sådan bearbetning är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som du är part i eller att vidta åtgärder på begäran av dig innan du går in i kontraktet, t.ex. ett affärsavtal eller ett anställningskontrakt, i enlighet med GDPR Art. 6 (1), b. Informationen kan också användas för att upprätthålla affärsrelationer, inbjudan till evenemang, föreläsningar och andra aktiviteter samt distribuera marknadsrelaterat material som årliga rapporter. Sådan behandling är nödvändig för de legitima intressen som Ravema förfogar över i enlighet med GDPR, Art. 6 (1), f. Sådana legitima intressen utövar marknadsföring, värdevenemang och upprätthåller goda affärsrelationer.

Ravema kan använda cookies för att hantera våra webbplatser och tjänster samt samla in analyser om hur du använder våra webbplatser. Vänligen se “cookies” för mer information.

Delning och överföring av din personliga information

Vi kan komma att dela din personliga information med:

  • Leverantörer och leverantörer som vi arbetar med för att hjälpa vårt företag (vilket betyder tjänsteleverantörer, tekniskt stöd, försörjningstjänster och finansinstitut);
  • Koncernens enheter;
  • Offentliga auktoriteter

Lagring av din personliga information

Vi lagrar din personliga information enligt nedan:

För jobbansökningar och evenemang kommer vi att behålla dina personuppgifter i upp till sex månader från slutet av ansökan, om du inte godkänner en förlängd lagringsperiod på två år.

För tjänsteleverantörer och externa rådgivare kommer informationen att lagras upp till 5 år avslutas samarbetet.

För kunder lagras informationen baserat på en bedömning från fall till fall, t.ex. om Ravema fungerar som en datakontrollant där vi har ansvaret att lagra och ta bort ansvarsfullt eller om vi agerar som dataprocessor som handlar enligt en datakontrollers instruktioner enligt det databehandlingsavtal som är på plats.

Efter lagringstiden kommer personuppgifterna att raderas i sin helhet.

Underåriga

Webbplatserna är inte avsedda för eller riktad till barn i åldern 16 år eller yngre och Ravema samlar inte upp eller underhåller personuppgifter för någon under denna ålder.

Radering av personuppgifter

Du har rätt att begära tillgång till, och rättelse eller radering av, dina personuppgifter samt begära information om hur vi använder dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du har en ovillkorlig rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Dessutom har du rätt att få din personliga information i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

Om behandlingen av din personliga information är baserad på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Din återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som utförts innan du drog tillbaks ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta Ravema.

Det kan finnas villkor eller begränsningar på dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du har rätt till dataöverföring i det specifika fallet – det beror på de specifika omständigheterna för bearbetningsaktiviteten.

Du kan vidta åtgärder för att utöva dina rättigheter genom att kontakta info@ravema.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att varna dig för sådana ändringar genom att uppdatera denna sekretesspolicy.