Minska kostnader och öka effektiviteten med en varuautomat för verktyg!

Minska kostnader och öka effektiviteten med en varuautomat för verktyg!

26 april 2024

De flesta företag står inför stora utmaningar i att utforma inköpsprocesser för verktyg, C-parts eller andra artiklar som är nödvändiga för att det dagliga arbetet ska flyta på. Inköpsvolymerna för verktyg och C-parts är små (mindre än 20 %), men de tar upp en stor del av den administrativa upphandlingskostnaden (mer än 80 %) och är därför extremt kostnadskrävande.

Med en varuautomat för verktyg och verkstadsutrustning kan ni optimera era inköpsprocesser, minska verktygsförbrukningen och lagernivåer samt skapa ordning och reda i verkstaden.  

tool1.png

Vad är de största fördelarna med en varuautomat för verktyg?   

Tid är också pengar – dra ner på administrativ tid 
Genom att använda Tool24 skapar ni en digitaliserad inköpsprocess och minimerar manuell hantering av inköp.  

Ta exemplet där en resurs i genomsnitt lägger 10 minuter per dag på att inventera behovet. Därefter måste behovet överföras till en formell beställning, antingen via ERP-system, E-Shop, e-post, eller liknande. Automatisering av denna process möjliggör att man sparar tid och resurser som annars skulle behöva läggas på detta manuella flöde. En förbättrad kontroll över inköpen resulterar sannolikt i färre beställningstillfällen per vecka. Detta innebär i sin tur minskad hantering av fakturor och färre leveranser att ta emot, vilket effektiviserar er verksamhet ytterligare.  

“Genom att byta till det automatiska varuutgivningssystemet GARANT Tool24 var det möjligt att påskynda upphandlingen av C-parts från 4-6 veckor till 3 dagar. Detta har sparat både tid och pengar” Lufthansa CityLine.  

Sluta leta efter borttappade verktyg 
Med Tool24 är allt på rätt plats, vilket skapar en effektiv förvaringslösning. Genom att organisera och standardisera verkstadens förvaring ökar produktionskapaciteten avsevärt, samtidigt som tiden för att hämta och leta efter verktyg eller annan viktig utrustning minskar markant. 

Låt oss illustrera med ett exempel: I en verkstad där 15 operatörer arbetar, antag att varje individ i genomsnitt spenderar 5 minuter dagligen på att leta efter verktyg. Detta resulterar i 75 minuter per dag, vilket motsvarar över 6 timmar per vecka bara för att leta efter verktyg. Tool24 erbjuder en effektiv lösning på detta utmanande problem. 

Full transparens i resursfördelningen  
Tack vare tydlig resursfördelning och realtidsrapportering direkt i systemet får ni full inblick i förbrukningen av bland annat verktyg och skyddsutrustning som annars kan vara svåra att ha full kontroll över. Detta ger er möjligheten att få insikt i hur produkterna används och arbeta proaktivt med lagerhantering och förbrukning.   

Maximal leveranssäkerhet – stå aldrig utan verktyg  
Med Tool24 garanteras ni maximal drift- och leveranssäkerhet under alla dygnets skift, och kräver inget underhåll alls. När ert saldo börjar bli lågt skickar systemet automatiskt en inköpsorder och ni kan fortsätta er dagliga verksamhet utan stopp pga verktygsbrist.   

”Att använda det innovativa verktygshanteringssystemet har inte bara gjort det möjligt för oss att förbättra vår verksamhet – genom minskad tid för att hämta verktyg och enkel tillgång till verktyg dygnet runt; det har också ökat arbetsglädjen för våra anställda.” Jovany Krämer, butiks- och logistikchef på DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH.  

tool.pngtool2.png

Hur fungerarTool24?  
GARANTs varuautomat Tool24 är helt enkelt en vending machine för verktyg och förnödenheter. Om en lagernivå sjunker under den erforderliga nivån identifierar systemet detta själv och lägger automatiskt en order.  

Analysverktyg – Ha full kontroll över er statistik!  
Genom vårt analysverktyg som erbjuds i kombination med Tool24 kan ni ha full inblick i vilka uttag som har gjorts, av vem och när de skedde. Ni får även samlad statistik för hur förbrukningen ser ut över tid. Detta ger er en värdefull inblick i era verktygskostnader över olika tidsperioder, lagervärde och omsättningshastighet.  

tooll-1024x576.png

För vilka företag passar Tool24?  
Systemen i Tool24 har utvecklats speciellt för industriföretag inom metallbearbetnings- och process sektorn, men används även inom fordons-, maskin-, varvs-, flyg- och medicinteknikindustrin. Tool24 passar både små, medel och stora företag då systemen går att kombinera och anpassas efter just er unika verksamhet. Mjukvarupaketen kan beställas separat vilket gör att systemen skräddarsys exakt efter era behov. Skåpen finns i en mängd olika varianter t.ex. Tool24 Smartline, Tool24 Pickone och Tool24 Locker. Alla med olika egenskaper för att uppnå bästa resultat för er verksamhet.  

Vi hjälper er hela vägen!  
Är du nyfiken på Tool24? Vi stöttar er genom hela projektet – från första konsultation till installerat skåp i er verkstad! Vi utbildar er kring hanteringen av både hård- och mjukvara och stöttar upp med service om problem skulle uppstå. 
Varmt välkomna att kontakta oss så berättar vi mer!