Optimera er ställtid

Optimera er ställtid

26 mars 2024

En av de mest betydelsefulla faktorerna för att uppnå hög effektivitet i produktionsprocessen är att minska ställtider. I dagens industriella landskap är tid en av de mest värdefulla resurserna, därför är det viktigt att se över sina ställtider. Ställtid, det vill säga den tid det tar att ställa om en maskin eller en produktionslinje från att producera en detalj till en annan, utgör en betydande del av den totala produktionscykeln. Ett sätt att ställtidsminimera är att omvandla interna ställ till externa ställ som maximerar maskinens utnyttjandegrad. Här har vi samlat några tips för att ställtidsminimera:

Produktionsplanering
Väntetid och ställtid är två utmaningar som kan uppstå om det finns oklarheter eller slarv i produktionsplaneringen. Att ha en tydlig produktionsplanering och ett standardiserat arbetssätt minimerar ledtider och onödiga flaskhalsar i produktionen.

Förinställ era verktyg
En korrekt inställning av verktygen är avgörande för att säkerställa hög kvalitet och precision i produktionsprocessen. Genom att använda en förinställare från Elbo Controlli NIKKEN kan ni minska era ställtider samt öka precisionen och kvaliteten på era bearbetade komponenter. Elbo Controlli erbjuder ett brett utbud av förinställare som är designade för att möta de högsta kraven. Förinställarna är utrustade med avancerad mätteknik och användarvänliga gränssnitt för enkel och exakt förinställning av verktyg.

Förinställare möjliggör också en hög grad av repeterbarhet och precision i verktygsinställningen, vilket resulterar i jämnare och mer konsekventa bearbetningsresultat samt minskar risken för fel och verktygsbrott. Dessutom kan ni öka livslängden på era verktyg genom att korrekt förinställa verktygen.

E46CX.pngmonitor.png

Läs mer om fördelarna med förinställare här.

Använd snabba fixtureringslösningar
Fixturering och uppspänning är ett avgörande moment inom produktionsprocessen som har en direkt inverkan på ställtider och produktivitet. Genom att använda sig av nollpunktssystem och/eller pyramider för uppspänning kan ni ställtidsminimera samtidigt som ni säkerställer en hög kvalitet på de bearbetade detaljerna.

Med nollpunktssystemet Garant ZeroClamp kan ni öka er produktion med upp till 70% samt spara upp till 90% mer tid genom kortare uppspänningstid och stilleståndstid. ZeroClamp utmärker sig tack vare sin enkla design, höga flexibilitet och breda användningsområden. Med hjälp av tryckluft expanderas en kolv inuti ZeroClamp-enheten, vilket skapar ett kraftfullt och jämt fixtureringsgrepp på arbetsstycket.

Se mer om hur ZeroClamp fungerar här.

Genom att använda uppspänningspyramider kan ni ställtidsminimera då ni kan fästa flera detaljer på samma pyramid. För att undvika stilleståndstid och förberedelser är pyramider en snabb och användarvänlig lösning.

zeroclamp1.pngpyramid.png

Verktygsautomat för ordning och reda
Med Tool24 - vår varuautomat för verktyg och arbetsplatsförnödenheter, kan ert företag spara både tid och pengar. Att administrera och se till att rätt verktyg är på plats i rätt tid kan vara en riktig tidstjuv. Med Tool24s automatiserade inköpsprocesser får ni tid över till andra viktiga faktorer i er verksamhet. Dessutom erbjuder Tool24 en lösning som organiserar upp förvaringen i verkstaden och skapar en hög produktionskapacitet genom att minska tid till att hämta och leta efter verktyg eller annan utrustning.

tool1-1536x1024ny.jpg

Sammanfattningsvis finns det flera faktorer som kan påverka ställtiderna och varje produktionsprocess är unik. Vi på Ravema hjälper er gärna att optimera era produktionsprocesser. Kontakta oss för att veta mer!